Languages

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija "Elektronički mediji"

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija "Elektronički mediji":

Gabrijela Jarak 2

Barbara Bandur 2

Ivana Vidović 2

Anamarija Vidović 3

Ana Kvesić 2

Ivana Devčić 2

Doris Kapetanović 2

Tomislav Petrović 3

Ivan Čupić 2

Andrea Raguž 3

Tomislava Šarčević 2

Mario Pažin 3

Marina Zelić 2-3

Jelena Šego 2

Ivana Boban 3

Anđela Prskalo 3

Marin Petrović 3-4

Jelena Čuljak 3

Ana Šarić 2

Dajana Lasić 2-3

Marija Bošnjak 2

Matea Raguž 2

Paola Bruna Bašić 3

Doris Jakić 3

Slavica Kapular 2

Ana Malekin 2-3

Dajan Jozić 3

Petra Luče 2

Sanja Cvitković 3-4

Studijske grupe