Languages

Sociologija medija-Rezultati ispita (19.9. 2016)

Ispit iz kolegija Sociologija medija položili su : 1. Azinović, Marija 2. Bilan, Dora 3. Čelan, Manuela 4.Grgić, Katarina 5. Ivić, Ana 6. Kvesić, Ines 7. Marjanović, Marina 8. Petrović, Tomislav 9. Vukoja, Marina 

 

Upis ocjena će biti u ponedjeljak, 26. rujna. u 8:30 h. Kabinet br. 53

Studijske grupe