Languages

Upravljanje projektima-KONAČNI rezultati

Upravljanje projektima

Konačni rezultati

Prezime

Ime

1 kolk.

2 kolk.

Ukupno

Predložena ocjena

Cvitković

Sanja

38

42

80

4

Petrović

Marin

31

32

63

3

Vrljić

Marko

30

25

55

2

Petrović

Tomislav

30

32

62

3

Lasić

Dijana

45

42

87

4

Devčić

Ivana

33

25

58

2

Čuljak

Jelena

33

25

58

2

Kvesić

Ana

27

32

59

2

Vidović

Ivana

35

28

63

3

Kapetanović

Doris

25

28

53

2

 

-         Studenti koji su položili 1 kolokvij, a nisu 2 kolokvij polažu na prvom ispitnom roku samo 2 kolokvij.

-         Studenti koji su položili 2 kolokvij, a nisu 1 kolokvij polažu na prvom ispitnom roku samo 1 kolokvij.

-         Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij rade cijeli ispit.

-         Obavijest o usmenom djelu ispita objavit će se nakon prvog ispitnog roka.

Studijske grupe