Languages

Upravljanje projektima rezultati kolokvija

Upravljanje projektima

Konačni rezultati

Prezime

Ime

1 kolk.

2 kolk.

Ukupno

Predložena ocjena

Cvitković

Sanja

38

42

80

4

Petrović

Marin

31

32

63

3

Vrljić

Marko

30

25

55

2

Petrović

Tomislav

30

32

62

3

Lasić

Dijana

45

42

87

4

Devčić

Ivana

33

25

58

2

Čuljak

Jelena

33

25

58

2

Kvesić

Ana

27

32

59

2

Vidović

Ivana

35

28

63

3

Kapetanović

Doris

25

28

53

2

Vištica

Draga

42

25

67

3

Zelić

Marina

30

29

59

2

Raguž

Andrea

45

46

91

5

Vukušić

Ante

32

32

64

3

Jarak

Gabrijela

27

25

57

2

Jakić

Doris

31

29

60

3

Pažin

Mario

29

33

62

3

Damjanović

Marko

35

35

70

3

Prskalo

Anđela

27

40

67

3

Omejic

Irena

26

41

67

3

Kukić

Danijela

33

40

73

3

Kvesić

Ana

27

28

55

2

 

-         Usmeni dio ispita održat će se u utorak 09.02.2016. u 10:45h., kao i podjela potpisa u indekse.

 

-         Studenti koji su položili 1 kolokvij, a nisu 2 kolokvij polažu na prvom ispitnom roku samo 2 kolokvij.

-         Studenti koji su položili 2 kolokvij, a nisu 1 kolokvij polažu na prvom ispitnom roku samo 1 kolokvij.

-         Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij rade cijeli ispit.

Studijske grupe