Languages

Uvod u politologiju - rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju održanog 14. 11. 2016.

Kolokvij su položili sljedeći studenti:

1.     Kristina Pjevac 

2.     Šima Rozić 

3.     Zdravka Šego 

4.     Sanja Bevanda 

5.     Radojka Ilić 

6.     Marina Vidić 

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili

Studijske grupe