Languages

Rezultati ispita

Obavijest studentima II. godine Odnosi s javnošćuIspit, iz kolegija Politička psihologija, koji je održan 27.04.o.g. položili su:6945    (5)6361    (3)6491    (3)7472    (2)N.B. O terminu upisa...
Rezultati ispita iz kolegija Tiskani mediji:1. Doris Kapetanović                    dobar (3)2. Ivan Čupić       ...
Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u odnose s javnošću održanog 11.04. 2017.  Položili su:  Darija Mijatović 2Sara Radić 4Matea Vidović 5Sanja Bevanda 3Monika Perić 4Helena Markičević 2Anđela Miljko 3Nera Jovanović 3Domagoj Zelenika...
Prvi kolookvij iz kolegija "Odnosi s medijima i glasnogovorništvo" položili su sljedeći studenti:Ana – Marija Markov   5Ana – Marija Polić    3-4Ana Mustapić    2-3Antonela Jerković...
Filozofski fakultetOdnosi s javnošću – I godina Rezultati kolokvija I iz kolegija Osnove marketinga Ime i prezime Ocjena 1.      Sara RadićIzvrstan (5)2.      Nikolina...
Rezultati ispita Politička psihologija (22.2.2017)Ispit su položili:·         6719    (4)·         6944    (2)· ...

Pages

Studijske grupe