Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Dragana Dodig    3Irena Mihaljević     2Ivan Čupić       2Usmeni dio ispita održat će se u petak, 30....
Rezultati ispita Osnove upravljanja i Upravljanje projektima  Osnove upravljanja:Ivan Crnogorac 2 Upravljanje projektima:Matea Raguž 2Gregor kralj 2  Usmeni dio ispita bit će održan u srijedu 28.9.2016 u 10h 
Rezultati ispita kod prof.dr.sc Zorana Tomića, održani 20.9.2016. Politički marketing: Marijeta Petković 5-Matej Vrebac 2Ivana Kolobarić 4Marin Crnjac 2Maja Pašalić 5   Politički odnosi s javnošću: Mirjana Jurić 5Sanja Tirić 4 ...
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (20.9.2016.)Ispit su položili:• 6374   (5)• 6507  (2)N.B.O terminu upisa i potpisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni. 
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:MATEA BAŠIĆANTE PRIMORACBARBARA BANDURJOSIPA NENADIĆRUŽICA BARIŠIĆBRANKICA ŠKOJOANA ŠARIĆBARBARA FRANJIĆINES KVESIĆANTONIJA BAŠIĆMARTINA SIČAJAKATARINA CIGIĆIVAN RAJIČANDREA BEVANDATONI BAČIĆ...
Ispit iz kolegija Sociologija medija položili su : 1. Azinović, Marija 2. Bilan, Dora 3. Čelan, Manuela 4.Grgić, Katarina 5. Ivić, Ana 6. Kvesić, Ines 7. Marjanović, Marina 8. Petrović, Tomislav 9. Vukoja, Marina  Upis ocjena će biti u...

Pages

Studijske grupe