Languages

Engleski jezik - rezultati ispita

ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA ODRŽANOG 10.6.2014.

POLOŽILI SU SLJEDEĆI STUDENTI:

1. LORENA PROPADALO – 4
2. FANI BAGARIĆ – 2
3. ADRIAN VUKOJEVIĆ – 3
4. MARKO BUNOZA – 3
5. KATARINA BOBAN – 2
6. MARTINA PETRUŠIĆ – 4
7. ZDENKO VRDOLJAK – 3
8. DANIELA PERIĆ – 4
9. IVAN ČILIĆ – 3
10. IVANA VUČIĆ – 4
11. TOMISLAV HUBINAR – 2
12. NADA SUŠAC – 4
13. MARTINA MARTINOVIĆ – 2
14. KRISTINA ĆUTUK – 4
15. MLADEN ŠUNJIĆ – 3
16. ANA ĆOSIĆ – 4
17. MATEJ BANDIĆ – 3
18. ANA JUKA – 3
19. MARTINA NIŽIĆ – 4
20. LUCIJA MILOŠ – 3
21. TOMISLAV RAJIĆ – 2
22. MATEJA SOLDO – 3
23. PETRA ZOVKO – 3
24. VIRNA ZOVKO – 4
25. GORAN BOŠNJAK – 3
26. MARIJA ŠUŠAK – 3
27. GORAN ĆESIĆ – 3
28. MARIN ANDAČIĆ – 3
29. SREĆKO BIOČIĆ – 2

DOC. DR. SC. IVONA ŠETKA ČILIĆ

Studijske grupe