Languages

Interpersonalna komunikacija - rezultati ispita

POLITOLOGIJA I. god.

 (17.6.2014)

Interpersonalna komunikacija – izborni kolegij

 

Položili su :

 

  1. Daniela Perić
  2. Nada Sušac
  3. Antonija Franjić
  4. Tomislav Hubiar

 

Usmeni dio ispita, srijeda 25 .6. 2014. u 10,00h. kabinet br. 53.

Studijske grupe