Languages

Kantova politička misao - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Kantova politička misao (12. 6. 2014.) položili:

KORDIĆ, Ana-Marija

PAVIĆ, Krešimir

VUČIĆ, Katija

GLAVAŠ, Sanja

MIKULIĆ, Marija

LOVRIĆ, Mato

JUKIĆ, Petar

VIDOVIĆ, Anja

PALAC, Marko

TOLIĆ, Zvonimir

MADUNIĆ, Mario

 

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 17. 6. 2014. u 9 h – ured 33

Studijske grupe