Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Irene Musa

P O L I T O L O G I J A

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Globalizacijski procesi i suvremena kultura
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Mateja Jelavić  
2. Josipa Radoš  
3. Ivan Maslać

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Sistematska sociologija
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Antonela Luburić
2. Zvonimir Marić
3. Anja Slišković
4. Matea Vučko

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Metode istraživanja u društvenim znanostima
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Davor Baković
2. Ivana Beroš
3. Srećko Biočić
4. Branko Budimir
5. Marko Bunoza
6. Ana Ćosić
7. Mila Duvnjak
8. Tomislav Glamuzina
9. Renea Glavaš
10. Ines Mandić
11. Marsela Marinčić
12. Tihana Marić
13. Danijela Perić
14. Martina Petrušić
15. Tomislav Pušić
16. Tea Rotim
17. Franimir Sesar

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Politička sociologija
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Ivan Crnjac
2. Branimir Galić
3. Antonela Luburić
4. Estera Milković
5. Dario Marić
6. Irena Pinjušić
7. Ines Pušić
8. Marija Soldo
9. Jakov Sopta
10. Branislav Stojkić
11. Mihaela Šarac
12. Ivana Vasilj
13. Katarina Vukoja
14. Josip Zelenika

Studijske grupe