Languages

Rezultati ispita održanog 16. lipnja 2014. kod doc. dr. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su sljedeći studenti:
1. ANTONELA LUBURIĆ
2. LUCIJA MILOŠ
3. FANI BAGARIĆ
4. MLADEN ŠUNJIĆ
5. IVANA BEROŠ
6. FRANO SOSA
7. PERO SENTIĆ
8. MISLAV LJUBIČIĆ
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika  položili su sljedeći studenti:
1. MIHAELA ŠARAC
2. IVAN ČILIĆ
3. ANITA PAPONJA
4.  RENEA GLAVAŠ
5. IVANA VUČIĆ
6. MATEJA SOLDO
7. MARIJETA LOLIĆ
8. JOSIP CIGIĆ
9. NADA SUŠAC
10. IVAN KREŠIĆ
11. GORAN BOŠNJAK
12. LUCIJA DUMANČIĆ
13. ILIJA MARKOV
14. MATE MATIĆ
15. BRANKO BUDIMIR
16. MARIJA MARKOTA
17. MARTIN ŠEPERIĆ
18. ANITA PERKOVIĆ
19. MARIJA MIKULIĆ
20. MARIO MARKOTA
21. TOMISLAV BARIŠIĆ
22. ANA JUKA
23. IVAN CRNJAC
24. MATEA VUČKO
25. MATO LOVRIĆ
Usmeni ispit održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. u 10.45.

Studijske grupe