Languages

Bizantska umjetnost - Rezultati pismenog ispita od 26. lipnja 2014.

Br. Ime i prezime Bodovi ocjena
1. Ivana Kozina 90/110 vrlodobar (4)
2. Stanko Glavinić 73/110 dovoljan (2)
3. Vinka Grbavac 67/110 dovoljan (2)
4. Ivana Pavić 51/110 nedovoljan (1)
5. Petra Bandić 50/110 nedovoljan (1)

 

Studijske grupe