Languages

Estetsko sagledavanje umjetničkog djela - rezultati

 

Ime i prezime/ocjena

 1. Ivan Knežević/3
 2. Marija Tomić/2
 3. Sofija Naletilić/2
 4. Ante Vlašić/2
 5. Mirela Paponja/2
 6. Ana – Marija Marijanović/2
 7. Mihaela Bevanda/2
 8. Zrinka Vekić/2
 9. Monika Šagolj/2
 10. Vanja Turudić/2
 11. Jelena Ereš/2
 12. Karla Alpeza/2
 13. Marija Kocaj/2
 14. Marija Prskalo/2
 15. David Antunović/2
 16. Anđela Primorac/2
 17. Ivana Kozina/3
 18. Stanko Glavinić/2
 19. Vinka Grbavac/2
 20. Anđela Aračić/2

Studijske grupe