Languages

Rezultati ispita

IndeksZavršni ispitZavršni ispit (udio u ocjeni)694992286960902769508425608081246097782363887623728774226548732269567222657769216962662060686520 65204499631960915918717252-610551-606350-527248-608941-527536-610634-696923-65959- 
Rezultati II roka  – Uvod u psihologiju (14.02.2018)Ispit su položili: 8437    (3)8414    (3)8436    (2)8428    (2)N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
Rezultati I. roka za kolegij PS I su navedeni u tablici ispod. Studenti koji su postigli 55% i više, ostvaruju pravo izlaska na usmeni dio ispita, koji će biti održan isti dan (07.02.). Prvih četvero studenata s liste trebaju doći na usmeni dio...
U tablici ispod navedeni su rezultati kolokvija za kolegij Primjena računala u psihologiji. Studenti koji su ostvarili prolaznu ocjenu, a žele izaći na sljedeći ispitni rok za višu ocjenu se trebaju javiti asist. Pandža mailom.IndeksKolokvij I (%)...
U tablici ispod su navedeni rezultati K2 za kolegij Psihometrija, zajedno s privremenom sumom udjela u konačnoj ocjeni.IndeksUdio u ocjeni(K1*0,2)K2 (%)Udio u ocjeni (K2*0,2)Seminar (bodovi*0,1)Izvještaj (bodovi*0,2)Završni ispit (%*0,3)Privremena...
Rezultati I roka  – Uvod u psihologiju (31.01.2018)Ispit su položili:1.  8463  (5)2.  8447  (4)3.  8586  (3)4.  8458  (4)5.  8449  (3)6.  8652  (3)7.  8456  (4)8....

Pages

Studijske grupe