Languages

Engleski jezik - rezultati ispita

ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA ODRŽANOG 10.6.2014. POLOŽILI SU SLJEDEĆI STUDENTI:

1.      MARIJA BOKAN – 3

2.      GABRIELA AKRAP – 3

3.      IVAN VLAHO – 3

4.      VESNA GLAVINIĆ – 2

5.      MARIJA GALIĆ – 2

6.      ANA-MARIJA TOMIĆ – 2

7.      JAKOV LOZANČIĆ – 3

8.      DARIJA KOVAČ – 3

9.      IVAN REZO – 2

10.  IVONA SKENDER – 3

11.  ANA-MARIA PRIMORAC – 2

12.  KATARINA JONJIĆ – 2

13.  MARTINA GALIĆ – 2

14.  FILIP ČIČAK – 2

15.  IVANA MIRKO – 2

16.  ANTON TADEJ ŽUŽUL – 3

17.  IVANA VIDOVIĆ – 3

18.  MIRKO BUKOVAC – 4

19.  MAJA TIRIĆ – 4

20.  IVANA PERIĆ – 4

21.  PAVO MARKOV – 2

DOC. DR. SC. IVONA ŠETKA ČILIĆ

Studijske grupe