Languages

Etika socijalnog rada

20.6.2014.

Etika socijalnog rada

1.      Ćorić Martin

2.      Dolić Marina

3.      Ćurić Blaž

4.      Zelenika Josipa

5.      Tandara Sanja

6.      Herceg V.M.

7.      Marić Kristina

8.      Markotić Mila

9.      Raguž Martina

10.  Jurić Ivana

11.  Galov Tamara

Konzultacije (usmeni dio ispita ili upis ocjena) će se održati kod profesorice S. Juke, u srijedu 25. 6. 2014., u 13:00, ured 45!

 

 

Studijske grupe