Languages

Kvalitativne metode istraživanja u socijalnom radu - rezultati ispita

Kvalitativne metode istraživanja u socijalnom radu

I. ispitni rok (23.06.2014.godine)

 

 

Prezime i ime

Postotak

Ocjena

 
 

1.      Čondrić Ante

95

izvrstan (5)

 

2.      Knez Ivana

81

vrlo dobar (4)

 

3.      Golemac Marijana

60

dovoljan (2)

 

4.      Šimić Antonija

60

dovoljan (2)

 

5.      Šarac Ljubica

20

nedovoljan (1)

 

6.      Papak Ana

0

nedovoljan (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijske grupe