Languages

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje - rezultati ispita (23. 6. 2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje, održanog 23. lipnja 2014.

Markota, Vikorija       3

Pažin, Jelena               2

Zorić, Ante                 3

 

Usmeni će se ispit održati  u srijedu, 25. lipnja 2014., u 9:30 sati, kabinet 53.

 

Studijske grupe