Languages

Rezultati ispita iz kolegija Politika okoliša

Rezultati ispita iz kolegija Politika okoliša,  socijalni rad, novinarstvo i ostale studijske grupe, od 25.06.2014.god.
1. Robert Grbavac         1/2
2. Tina Kaćunko             2/3
3. Andriana Bačić          1/2
4. Antonio Markotić     1/2
5. Kristina Kelava           1/2
6. Ivona Skender            1/2
7. Arijana Krndelj           1/2
8. Marita Topić               2/3
9. Marija Bokan              3/4
10. Nena Nikolić               3/4
11. Nadina Savić               1/2
12. Mladenka Talijančić 2/3
13. Marija Galić                1/2
14. Matea Džeba              1/2
15. Darija Kovač               2/3
16. Antonia Goleš            1/2

Usmeni ispit održat će se 1.7.2014. u 10.00 sati.  Ukoliko student ne pristupi usmenom ispitu, pismeni  rad se poništava.

Studijske grupe