Languages

Rezultati ispita iz kolegija Politika okoliša (11.6.2014.)

Rezultati  ispita iz kolegija „Politika okoliša“ od 11.06.2014.god. ( SVE STUDIJSKE GRUPE )
SOCIJALNI RAD
BARBARIĆ, MARTINA 3
BOKŠIĆ, ANA    1/2
ČERKEZ, DIJANA 3
ĆORIĆ, MARIJA-GORETI 3/4
ČUPIĆ MARIJAN  1/2
IVIĆ, MARTINA   1/2
MARKOV, PAVO      3/4
MIŠKOVIĆ, MARA 2
MIŠKOVIĆ, PETRA 2
NOVAKOVIĆ, VIŠNJA    1/2
RADOŠ, IVANA 3
RADOVANOVIĆ, KARLA  2
ŠARČEVIĆ, ANTONIJA  3
ŠIMIĆ, MARIJANA  3
TIRIĆ, MAJA  3
VRLJIĆ, VALENTINA     3
ZOVKO, MARTINA     3

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
BEBEK, ANTONIJA  3
VUJEVA, RUŽICA      3
VUKOJA, ANTONELA   3
ZADRO, MARTA          3
NOVINARSTVO
ABRAMUŠIĆ, VALENTINA
BOLOTIN, ZDRAVKA
BOŠNJAK, ANITA
BUTIGAN, MARTIN
JAKIŠA, ANDREA
MANDIĆ, MANUELA
MIHANOVIĆ IJEVLJEV, ŠIMUN
NALETILIĆ, MARKO
PAVIĆ, TOMISLAV
TADIĆ, ANNA
ZOVKO, KRISTINA
TEKLIĆ,IVAN
Usmeni ispit i upis ocjena održat će se u 23.06.2014. u 16.00 sati. Ukoliko student ne pristupe usmenom ispitu, pismeni ispit se poništava.
 

Studijske grupe