Languages

Rezultati praktičnog dijela iz kolegija Informatika i Informatika i statistika (24.6.2014.)

Rezultati praktičnog dijela iz kolegija Informatika (24.6.2014.)
Praktični dio položili su sljedeći studenti:
1. Mirjana Pervan  
2. Ivana Martinović
3. Marija Leko 
4. Sonja Tandara 
5. Ivana Muhoberac 

Rezultati praktičnog dijela iz kolegija Informatika i statistika (24.6.2014.)
1. Mara Mišković 
2. Ana Markotić

Obavijest o upisu ocjena bit će naknadno oglašena.

 

Studijske grupe