Languages

Socijalna geronotlogija - Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Socijalna gerontologija:

Student

Ocjena

Kritički osvrt

Barbir Antonia

Odličan

+

Bokšić Mijana

dovoljan

-

Čagalj Marta

dobar

+

Jukić Andrea

vrlodobar

+

Jurišić Tina

vrlodobar

+

Kriste Dora

dobar

+

Kvesić Jelena

vrlodobar

?

Maričić Iva

dobar

+

Mišković Marijana

odličan

+

Monika Evica Ferenc

dovoljan

+

Mrkonjić Mijo

dobar

+

Pažin Jelena

dovoljan

+

Petrović Karmela

dobar

+

Sušilović Ivana

dovoljan

+

Visković Josip

dovoljan

-

Vuleta Mateja

dobar

-

Zlopaša Jerko

dobar

+

     

 

Studijske grupe