Languages

Socijalni rad s pojedincem - Rezultati ispita (24.6.2014.)

Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem održanog 24.6.2014. su položile:

Milošević, Aleksandra  -  dobar (3)

Jurica, Gea  - dobar (3)

Studijske grupe