Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (09.04.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:Prezime, Ime    (%) / ocjena1. Dropulić, Anja 64/22. Buzuk, Tanja 68/23. Lipovac, Monika 83/44....

Pages

Studijske grupe