Languages

Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika 2, održanog 27.5.2015.

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija „Latinski jezik 2“,

održanog 27. svibnja 2015.

 

Položili su:

Anić, Helena

Duno, Matea

Jakiša, Valentina

Jurić, Zdravka

Kikaš, Jelena

Krešić, Božena

Lončar, Božana

Parlain, Ivana

Šoše, Antea

Tomić, Ivana

Vukoja, Marija

doc. dr  sc. Luciana Boban

Studijske grupe