Languages

Didaktika- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika, održan 25. travnja, položili su:

Kožul Ana 
Parmać Maja 
Šimić Boris 

Studenti ocjene mogu vidjeti na ISSu.

O terminu upisa ocjena studenti će biti pravovremeno obaviješteni.

Studijske grupe