Languages

Teorija konflikata- rezultati kolokvija

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Teorija konflikata (C izborni kolegij) održanog  10. travnja 2017.

Položili su:
1. Bandov, Ilijana
2. Bosnih, Stela
3. Cvitić, Ivona
4. Duvnjak, Helena
5. Iličić, Mihaela
6. Jurič, Jelica
7. Krišto, Milka
8. Mihaljević, Petra
9. Palac, Marija
10. Peko, Anela
11. Perić, Monika
12. Perić, Ružica
13. Perić, Tanja
14. Primorac, Marija
15. Tomić, Melani
16. Zovko, Katarina

Studijske grupe