Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Civilno društvoPoložili su:1.      Bešlić, Josipa2.      Dominković, Đuro3.      Jurković, Renata*4.    ...
Rezultazi ispita iz kolegija Teorija konflikataPoložili su:1.      Bojić, Josipa2.      Grgić, Mija3.      Ljoljić, Jelena4.      Marić, Antonija5....
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odogoju i obrazovanju, održan 11. rujna, položili su: Zeljko Lucija Repić Martina Kordić Andrijana Mikulić Marija Ivičević Antea Mijatović Josip Brkić Ana Androić Tena ...
Ispit iz kolegija Didaktika, održan 12.rujna, položili su: Brkić Ana Mandić Antonija Škulj Nataša Bevanda Mihaela Mikulić Marija Ivanović Ana Leko Mirna  Studenti ocjene mogu vidjeti u ISSu.Uvid u rad i...
Ispit iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 12. rujna, položili su:Karamatić Gloria Prskalo Ružica Jurišić Brigita Musić Mia Pavičić Marija Ostojić Marko Iličić Mihaela Ivanković Blaženka Jukić Petar...
Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 11. rujna, položili su: Kuštro Irena Dolić Antonia Sekić Nikolina Proleta DarijaPandža SanjaĐotlo Martina Sušac Antonela Mihić Viktorija Šakota Katarina Studentice...

Pages

Studijske grupe