Rezultati ispita

Dana 19.6.2023.godine, ispit iz Britanske kulture i civilizacije položila je Monika Miloš.Završna ocjena će biti unesena u ISS sustav.prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić
Dana 17. 2023. godine ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' položili su sljedeći studenti:NOVINARSTVO:ROMAN ŠIMOVIĆ ZERINA ORUČEVIĆ IVAN ROMIĆ IRENA MIŠIĆ DORA PINJUH ODNOSI S...
Ispit su položili Tymoteusz Zajec i Josipa Šitum. Ocjene se mogu vidjeti u ISS-u.dr. sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof. / Tonina Ibrulj, viša asistentica
Ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' (22.2.2022.) položili su: Matea Jurčević, Marina Matić, Mario Jakovljević, Petar Medić, Veronika Pehar.Završne ocjene se mogu vidjeti u ISS-u.prof.dr.sc. Ivona Šetka...
Dana 8.2.2022. ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' položili su sljedeći studenti: Ankica Penava, Paula Slako, Ante Puljir, Nika Vasilj, Ana Kotur-Erkić, Karla Penavić,Iva Petrović, Petra Anić, Tea Šimić...
Ispit iz ''Britanske kulture i civilizacije,'' održan 7.9.2021. položila je Kristina Mandić (Novinarstvo).Prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Stranice

Studijske grupe