Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika, održan 24.9.18., položili su:Kordić Karla Bago Andrea Tolić Manuela Čarapina Gabrijela Bašić MarinŠetka Mirela-Petra Berić Franjo    
Ispit iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 24. rujna, nitko nije položio.
Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti, održanog 21. rujna 2018.1.      Đotlo, Martina – Hrvatski jezik i književnost         ...
Rezultati iz C kolegija Sv. Franjo u umjetnosti 21.09.2018.  Gabrijela ČarapinaPaul Marjanović 8/10Mirela-Petra Šetka 8/10Katarina Vlašić 8/10 Bodovni sustav:6 bodova – dovoljan 27 bodova – dobar 38 bodova –...
OBAVIJEST – REZULTATI ISPITA       Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik, Retorika i Stilistika, koji je održan 20. IX. 2018. položili su i mogu pristupiti upisu ocjene i usmenom ispitu:Hrvatski jezik:...
Ispit su položili: Džoana Baćak, Valentina Jakiša, Matea Kevo, Daria Krajina, Maja Kresić, Ana Marić, Ivana Parlain, Lolita Penava, Ivana Pjanić, Ivan Ružić i  Manuela Tolić. Termin upisa ocjena bit će objavljen naknadno.Studenti mogu ostvariti...

Stranice

Studijske grupe