Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položili su sljedeći studenti:-          Martina Raguž-          Josipa Bošnjak-    ...
Predrok iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 17. svibnja, položili su:Šantić Antonela Čolak Maja Fazlić Adna Gardavski Karla Kalfić Ivana Perutina Katarina Talić Ivana Tanović Merima Vukoja Nikolina ...
Predrok iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 17. svibnja, položili su: Behrem JasminaIvanković Anita Zeljko Tea Mlikota Marija Šimić Anita Kvesić Andreo Ivana Tankuljić Pehar MatejaMarina Kujadin Bago...
Ispit iz Britanske kulture i civilizacije (C-kolegij) (24.4.2017.) položila je Sanja Bagarić.Studentica može doći na upis ocjene u srijedu, 3.5.2017. u 11.15h u ured 38.Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić 
Ispit iz Engleskog jezika I (24.4.2017.) položila je Ivana Dragoje.Ispit iz Engleskog jezika II (24.4.2017.) položila je Antonia Laco.Upis ocjena je u srijedu, 3.5.2017. u 11.15h u uredu 38.Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić
 ·         Bošnjak Marin ·         Đuka Nicole Marija ·         Ivanković Ana ·...

Pages

Studijske grupe