Languages

Rezultati ispita

Rezutati ispita iz Dječje književnosti(10. rujna 2018.) Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položili su sljedeći studenti: - Lordan Milićević- Kristina Ćuže- Ruža Bošnjak- Gloria Petrović- Ines Kvesić- Nikola Pejak...
Ispit iz kolegija Didaktika, održan 11.9.18.,položili su: Brkić Ivan Krešić Božena Gajić Ivan Kozina Ivana Marić Anita Duno Matea Krajina Daria Aračić Anđela Perić Ana Šarić Niko Studenti ocjene...
Ispti iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 11.9.18., položili su: Majstorović Nikola Budimir Martina Lukenda Filip Alilović Ivana Celzner Mateo Marić Gabriel Kulaš Viktor – Josip Musa Angela ...
Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 11.9.,položili su:Sabljo Ivana Mrvoš JelenaVukoja Viktor Petrović Domagoj Duvnjak Anamarija Popić Anselma Bunoza Iva Katić Kristina Vasilj Marija Vukoja Matea ...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 10. rujna, položila je: Ćurčić Ivana Studentica ocjenu može vidjeti u ISS-u.Indeks za upis ocjene može donijeti u srijedu, 12.9. u 11:30h u ured 44.  
                                                         OBAVIJEST – REZULTATI ISPITA  ...

Pages

Studijske grupe