Languages

Obavijesti

21.06.22 - 08:00
Link za ispite Organizacijska kultura i Korporativni imidž i reputacija - https://meet.google.com/wza-aziw-pbu
20.06.22 - 13:10
Ispiti kod dr. sc. Franje Takača održat će se 21.6.2022. u 12:00.
15.06.22 - 19:07
Ispit iz kolegija Korporativni imidž i reputacija održat će se 21.6.2022. u 11:00, online putem Meet-a (usmeni ispit).
15.06.22 - 19:05
Ispit iz kolegija Organizacijska kultura održat će se 21.6.2022. u 11:00, online putem Meet-a (usmeni ispit).
19.05.22 - 14:59
Link za izlaganje prezentacijameet.google.com/rju-tioc-cdk
29.04.22 - 16:02
Predavanja kod asist. Ilarije Bašić iz kolegija Agencije odnosa s javnošću održat će se:24.5. od 13:00 do 17:00,25.5. od 13:00 do 17:00.Do 15 sati u uč. 29, od 15 sati u informatičkoj učionici 2-5.

Pages

Studijske grupe