Dodatni ispitni rokovi

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

I.GODINA

 

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Komunikologija

27. 9. u 10.00h

Osnove upravljanja

29.9.2022. 11h 

Informatika

26.09.2022. u 10 sati - Sumarum

Znanstvena metodologija

27. rujna, 8:30

Engleski jezik 1

29.9.2022. u 11:00

Njemački jezik 1

 

Uvod u politologiju

30.9. u 12 sati 

Osnove sociologije

26.9. u 9:00

Uvod u odnose s javnošću

29.9. u 12

Medijski sustavi

28.9. u 11

Osnove marketinga

30.9. 2022. u 10:00

Jezična kultura

27. 9., 8:30

Engleski jezik 2

30.9.2022. u 11:00

Njemački jezik 2

28.9.2022. u 11.00 sati

Sociologija medija

26.9. u 9:00 

Odabrane teme iz

 komunikologije

27. 9. u 13.00h 

 

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Filozofska antropologija i etika                 

27.9. u 10

Politička psihologija

27.9. u 13h 

Javnost i javno mišljenje

29.9. u 12 

Elektronički mediji

28.9. u 9

Konvergencija medija

11:00, 30. 9. 2022.

Upravljanje projektima

29.9.2022. 11h

Pregled povijesti filozofije

27.9. u 9:00

Interni odnosi s javnošću

29.9. u 12

Krizno komuniciranje

26.9. 8:15h

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

27. 9. u 11.00 uč. 23

Interkulturalno komuniciranje

28. 9. u 10.00h 

Portali i društvene mreže

26.9. u 16 h - iss

ispit će se održati prema dogovoru s asistentom

Retorika

27.9. u 12

Javnost i okoliš

26.9.2022. u 13:00h

Medijska pismenost

27.9.2022. u 10.00 sati 

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

III.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Korporativna komunikacija

30.09.2022. u 17:00 

Pravni aspekti odnosa s javnošću

28.9. u 11

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

28.9. u 10,30

Politički odnosi s javnošću

29.9. u 12 

Tiskani mediji

27. 9. u 11.00 

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

 

Međunarodni politički odnosi

1.10. u 9:30

iss 30.9. 

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

30.09.2022. u 17:00

Tehnike odnosa s javnošću

 

Javni nastupi

8:30, 26.09.2022.(online sinisa.kovacic77@gmail.com)

Globalizacija i odnosi s javnošću

27. 9. u 13.00h 

Uvod u teoriju države i prava

13:00, 29. 9. 2022.

Medijska analitika

13:00, 30. 9. 2022.

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

I.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Novi mediji i odnosi s javnošću

27.9. u 11 sati

Identitet i imidž države

27. 9. u 13.00h 

Metode i tehnike istraživanja u odnosima s javnošću

26.9. u 9

Modeli odnosa s javnošću

28. 9. u 10.00h 

Etika u odnosima s javnošću

30. 9. u 10:00

Društveno odgovorno ponašanje

29.9.2022. 11h

Teorije odnosa s javnošću

29.9. u 12

Vizualna komunikacija

26.9. u 12 sati 

Organizacijska kultura

26.9. u 16h - online

Korporativni identitet

26.9. 8:15

Upravljanje događajima

29.9.2022. 11h

Odnosi s javnošću i oglašavanje

26.9. u 16h

Politički marketing

29.9. u 12 

 

 DIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Interpersonalna komunikacija

26. 9. u 10.00h 

Društvena odgovornost medija

28.9. u 11

Odnosi s javnošću u političkim strankama i izvršnoj vlasti

29.9. u 12 

Korporativni imidž i reputacija

26.9. u 16h - online

Lobiranje

27.9. u 11

Praksa

27. 9. u 11.00h 

Agencije odnosa s javnošću

28. 9. u 11:00h, online

Osobni odnosi s javnošću

8:45, 26.09.2022. (online sinisa.kovacic77@gmail.com)

Strategije u brendiranju grada

27. 9. u 13.00h 

Odnosi s javnošću u zdravstvu

26.9. u 9:00

 

Internetska televizija i umreženo društvo

 

28.9. u 9

Odnosi s javnošću u sportu 27. 9. u 11.00 

 

Studijske grupe