Languages

Rezultati ispita

Dana 10. srpnja 2023. ispite su položili sljedeći studenti kod prof. dr. sc. I. Grbavac:Semantika: Merijem Sušić, Lucija Mandić i Kristina Vukušić.Sociolingvistika: Marko Brbor i Marijana Pejičić.Konceptualna metafora: Iva Nikolić, Klara Perko...
Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V održanog 10. 7. 2023. položile su: Kozina, MateaObradović, Sara Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik VI održanog 10. 7. 2023. položili su:...
Ispit su položili sljedeći studenti:Engleske vrste riječi Marko ĆubelaSuvremeni engleski jezik VIIIDario AndrićDoris Koren Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvisticiAnton VidovićUvod u kognitivnu lingvistikuIvana...
Rezultati ispita drugog ljetnog roka kod prof. dr. sc I. DankićSljedeći studenti su bili uspješni:UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJKristina Ćavar, Klara Zovko, Jozo Naletilić, USVAJANJE DRUGOG ILI STRANOG JEZIKAIvana Ljubas (TP), Lea Rupe (TP), Melani...
Dana 7.7.2023.godine, pismeni ispit iz Suvremenog engleskog jezika III položila je Elma Husković.Pismeni ispit iz Suvremenog engleskog jezika IV položili su: Matej Zlatić, Rea Mijatović, Klara Kardum.Usmeni ispit za oba kolegija će se održati u...
Dana 3.7.2023.godine, ispit iz Morfologije položile su: Matea Nakić, Kata Matić.Ispit iz Osnova kontrastivne lingvističke analize položio je Marko Brbor.Studenti mogu pogledati završne ocjene u ISS-u.prof.dr. Ivona Šetka Čilić

Pages

Studijske grupe