Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Pravo EU. koji je održan 13. rujna2019. položili su: Antonio Mioč - 2Katarina Marić - 2Upis ocjena i eventualni uvid u radove biti će 27. rujna u 09.00 u učionici br.30.doc.dr.sc. Sanja Bazina Crnokić
Rezultati ispita održanih 17. rujna 2019. godine Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:Nikolina Bošković           Petar Brzica         ...
Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanog 13.9.2019. Položio je: Goran Bošnjak Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Rezultati ispita iz kolegija Uvod u političku znanost 1 održanog 13.9. 2019. Položila je:Marija Pavlović
Ispit iz kolegija Feminističke teorije je položioMarin Crnjac.
Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:Mirna ŠevoMate BandićAndrija Paradžik - usmeni ispit  Upis ocjena i usmeni ispit bit će u 19. rujna u 10 sati u kabinetu 57. Ispit iz kolegija Politički sustav BiH Dajana Kresić -...

Pages

Studijske grupe