Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Znanost o upravi nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika su položili:Damir JukaMirna ŠevoBlagica Babić 
8179 - 27996 - 28224 - 2___________________________________________Ostali studenti nisu zadovoljili. Upis ocjena biti će oglašen naknadno
Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanog 6.9.2019. Položili su sljedeći studenti:           Ivan PerićAnamaria TotićRomana PervanMate Bandić Ostali kandidati nisu...
Ispit iz kolegija Znanost o miru održanog 6.9.2019. nitko nije položio. 
Ispit iz kolegija Političke doktrine i ideologije položili su:Marija ŠućaBranimir Stojkić Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:Frano SosaMarijana PrusinaAnte Jurković-nečitak rad Upis ocjena...

Pages

Studijske grupe