Europeizacija javnih politika- rezultati ispita (3. 9. 2019)

Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika su položili:

  • Damir Juka
  • Mirna Ševo
  • Blagica Babić

 

Studijske grupe