Languages

Rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici položili:Akmadžić, MarioBan, TihanaCrnogorac, IvaJelčić, MateaJurica, AnaJurić, Dragica-PavicaMarić, AnaVavra, Karla Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u stariju...
Ispit iz ''Engleskog jezika 1'' (18.2.2015.) položili su:1.      Ljubica Boškić (Fil.-Ped.)2.      Drina Penava (Fil.-Tal.)3.      Lea Brekalo (Pov.-Inf.zn.)4...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položila je MATEA JURČEVIĆ.Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položio je ANTE BANOVIĆ.Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 19. veljače 2015. u 8.30.
REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE *Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položli su:- Iva Batinović- Boris Šimić- Iva Zovko- Denis Mahmutović *Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st....
Pismeni su dio ispita iz kolegija Uvod u stariju hrvatsku književnost (11. 2. 2015) položili:Bošnjak, MarinDuvnjak, IvanaKolak, IvanMatić, AndrijanaRozić, Marija Pismeni su dio ispita iz kolegija Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici (...
Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:1.       ANDRIJANA MATIĆ2.       IVAN KOLAK3.       RUŽICA GRGIĆ4. ...

Pages

Studijske grupe