Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE

 

*Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položli su:

- Iva Batinović

- Boris Šimić

- Iva Zovko

- Denis Mahmutović

 

*Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. nije nitko položio.

*Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položila je Maja Bakula.

*Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:

- Mara Sliško

- Marija Vukoja

- Nataša Medar

- Jelena Kožul

- Monika Karamatić

- Mario Pinjuh

- Darja Čobanović

- Marija Đolo

- Andrea Kovačević

 

Usmeni ispiti održat će se u srijedu, 18. veljače 2015. godine u 9.30.

Studijske grupe