Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz HSJ održanih 27. rujna 2017. LeksikologijaStudent                        postotak3921    ...
Na usmeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 pozivaju se RENATA RAŠIĆ, KRISTINA ĆUŽE i GLORIA KARAMATIĆ.Na usmeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika pozivaju SE MARTINA ĐOTLO i KRISTINA KATIĆ....
Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su sljedeći stuenti:Hrvatska književnost 19. st.- Slava Galić- Zrinka-Helena RakićHrvatska književnost 20. st. - Zorica JuricaHrvatska književnost druge moderne- Tea DrinovacDječja...
Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski povijesni roman položili su:1.      Ivan Kelava (5)2.      Ivana Žepačkić (3)Upis ocjena i podjela potpisa kod prof. dr. Julijane Matanović obavit će se 29. rujna...
Rezultati ispita iz HSJ održanih 11. rujna 2017. Leksikologija6530                 dobar (3)6234           ...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.

Pages

Studijske grupe