Languages

Rezultati ispita

Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:1.      Ivana Milićević2.      Lucija Lauc3.      Marijana Cvitković4.    ...
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:1.      Marijana Barbarić2.      Iva Mazić3.      Anita Ivanković4....
Rezultati I. kolokvija iz Sintakse hrvatskoga jezika Šifra studenta   bodovi              % 7345            ...
- Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položila je Marijana Taslak.Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 26. listopada 2017. u 9.30.- Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne i Dječja književnost ...
Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su:Hrvatska književnost 20.st.- Lolita Penava- Lucija Pavković- Iva Plazibat- Slava GalićKnjiževnost hrvatske moderne- Jelena NikićHrvatska književnost druge moderne- nije nitko položioDječja...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položila je Irena Lukin.Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 28. rujna 2017. u 10 sati. 

Pages

Studijske grupe