Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Ljudska prava i socijalni rad“ (24.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit: Prezime, Ime   bodovi / ocjena1. Đukić, Nina 12/22. Lovrinović, Ivona 12/2
Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (24.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:    Prezime, Ime    (%) / ocjena1. Bošnjak, Andrea 86/42. Bukmir, Anamarija 70/33. Ćuk,...
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika (24.9.2014.)Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:Karolina Rotim Aleksandra MiloševićMirela Pervan Jelena Šakić Ivana Rogić Željana Ćutuk Praktični dio...
Rezultati iz kolegija Socijalna psihologijaIspit koji je održan 18.9.2014 položili su:1. Nera Gojak   52. Ivona Bavrka   53. Ivan Kaleb     44. Ljubo Ostojić   45. Veronika Soldo  46. Vivijen...
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem su položili: Prezime i imeOcjenaCvitković GordanadobarFranić RafaeladovoljanGalov TamaradovoljanHerceg Vilma MirnadovoljanIvković Lucijanadovoljan Jurković RenatadobarMandić MartinadobarMedak...
Ispit iz SRUZ-a su položili:SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICIstudentocjenaBoban IvandovoljanBoban MarkodovoljanČović Lučić SandradovoljanGalić MarijadovoljanJukić IvanadovoljanMarkota Viktorijadobar  2012/2013 Golemac IgordobarSliško...

Pages

Studijske grupe