Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (24.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:    Prezime, Ime    (%) / ocjena1. Bošnjak, Andrea 86/42. Bukmir, Anamarija 70/33. Ćuk,...
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika (24.9.2014.)Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:Karolina Rotim Aleksandra MiloševićMirela Pervan Jelena Šakić Ivana Rogić Željana Ćutuk Praktični dio...
Rezultati iz kolegija Socijalna psihologijaIspit koji je održan 18.9.2014 položili su:1. Nera Gojak   52. Ivona Bavrka   53. Ivan Kaleb     44. Ljubo Ostojić   45. Veronika Soldo  46. Vivijen...
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem su položili: Prezime i imeOcjenaCvitković GordanadobarFranić RafaeladovoljanGalov TamaradovoljanHerceg Vilma MirnadovoljanIvković Lucijanadovoljan Jurković RenatadobarMandić MartinadobarMedak...
Ispit iz SRUZ-a su položili:SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICIstudentocjenaBoban IvandovoljanBoban MarkodovoljanČović Lučić SandradovoljanGalić MarijadovoljanJukić IvanadovoljanMarkota Viktorijadobar  2012/2013 Golemac IgordobarSliško...
22.9.2014.1. Šimić Matej2. Lovrić Ivona3. Bradarić Josipa4. Babić Katica5. Mišura Marina6. Ivković Lucijana7. Prusac Dolores8. Vujčić Josipa9. Schmuch Dolores10. Vrdoljak Tanja11. Milošević Aleksandra12. Dominiković Ana13. Bartulica Leo14. Pušić...

Pages

Studijske grupe