Languages

Rezultati ispita

10.rujna 2014., MostarIspit iz Liderstva i menadžmenta u socijalnom sektoru položili su:1. Marija Marić………..dobar (3)2. Anđela Šimić………dobar(3)3. Ivan Zrilić……………dovoljan (...
Socijalna medicina          Pismeni dio položili su:  1.        43972.        43873.       ...
Rezultati ispita iz kolegija Socijalni rad s ovisnicima:Položili su:Maloča, KaticaIspit iz Socijalnog rada u psihijatriji nitko nije položio.Usmeni će se ispit održati na sljedećem roku pismenog ispita.
REZULTATIPismenog ispita iz OP s osnovama GPP-a 10.9.2014.  CIJELI ISPIT 1.      Majerski Danijela             32.     ...
Prof. dr. sc. Vlado Puljiz   PISMENI  ISPIT  IZ  SOCIJALNE POLITIKE POLOŽILI SU:                       ...
Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom su položili:Mihaljević Milena       2Sandra Lučić Čović    2Sonja Dragoje            2Paula Ćerlek            ...

Pages

Studijske grupe