Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu“ (10.09.2014.)Studenti koji su položili ispit:1.      Azinović, Goran 9,5/22.      Ćosić, Josipa 11/33. ...
Rezultati ispita iz kolegija „Ljudska prava i socijalni rad“ (10.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:             Prezime, Ime   bodovi / ocjenaDžeko,...
Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (10.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:             Prezime, Ime    (%) /...
Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika (8.9.2014.)Praktični dio ispita položili su sljedeći studenti:Ines Grgurinović Marija PrusninaSlaven Prce Katica Maloča Gea Jurica Stanka Medak Marijana LekoMirjana...
Ispit iz Supervizije u psihosocijalnom radu, održan  9.9.2014., su položili:Željko Džidić dobar (3)Klara Carić - doškolovanje odličan (5).
Ispit iz SG-a su položile:Fani Rožić   dovoljan (2)Sandra Lučić Čović  dovoljan (2)

Pages

Studijske grupe