Languages

Rezultati ispita

Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom su položili:Mihaljević Milena       2Sandra Lučić Čović    2Sonja Dragoje            2Paula Ćerlek            ...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 16. rujna, položili su:Torlo Svjetlana – dobar (3)Marić Mia – dobar (3)Lijović Ana Marija – dovoljan (2)Ivičević Natalija – dovoljan (2) Upis ocjena kod...
Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 16. rujna, položili su:Pecollaj Martina – vrlodobar (4)Vlašić Katarina – dobar (3)Bartulica Leo – dobar (3)Šetka Mirela-Petra – dobar (3)Zrno Joka – dovoljan (2)Čotić Nedjeljka...
Rezultati ispita iz kolegija Opća filozofija održanog 16.9.2014. Položili su:1. Katičić Ana   2. Alvir Josipa   3. Glavinić Vesna   4. Vrdoljak Danijela   5. Velić Ana   Upis...
Rezultati ispita iz Socijalne gerontologije (16.9.2014.)Ime i prezimeIspitKritički osvrtZorić Antedovoljan-Pušić Majadobar+Raguž Antonijadobar-Vidović Mirandavrlodobar+ 
Rezultati ispita iz kolegija Socijalni nauk religijskih zajednica, održanog 15. rujna 2014.Bagarić, Dragana        3Begić, Ivana              ...

Pages

Studijske grupe