Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Vlade Puljiza

Prof. dr. sc. Vlado Puljiz

   PISMENI  ISPIT  IZ  SOCIJALNE POLITIKE POLOŽILI SU:
                                Mostar, 10. rujan 2014. g.
1. Branka Zeko ..............................................................     dovoljan (2) (6,0)
2. Ivan Ćorić ....................................................................    dovoljan (2) (6,0)
3. Veronika Soldo ............................................................    dovoljan (2) (7,0)
4. Ivana Begić ..................................................................    dovoljan (2) (7,0)
5. Mirjana Zeko ...............................................................     dovoljan (2) (6,0)
6.   Vilma Mirna Herceg ...................................................   dovoljan (2) (6,0)
7.   Tamara Galov .............................................................   dovoljan (2) (7,0)
8. Tea Nikolić .................................................................    dovoljan (2) (6,5)
9.   Gea Jurica ..................................................................    dovoljan (2) (6,5)
10.    Andreja Jukić ............................................................         dobar (3) (8,0)
11.    Mladenka Ćutuk ......................................................     dovoljan (2) (6,5)
Usmeni ispit će se održati 19.09. 2014.godine u 15.00 sati.

 

 

REZULTATI  PISMENIH  ISPITA IZ  EUROPSKE  SOCIJALNE  POLITIKE
                                          Mostar, 10. rujan 2014. g.
1. Mirela Čuljak ....................................................... ...... dovoljan (2) (6,0)
2. Karolina Rotim ............................................................ dovoljan (2) (6,0)
3. Tea Mišković ...........................................................     dovoljan (2) (6,0)
4. Ante Čondrić ...........................................................           dobar (3) (8,0)
5. Kristina Kvesić ........................................................          dobar (3) (8,5)
6. Bojka Odak ...............................................................    dovoljan (2) (6,5)
7.  Ivana Arapović .........................................................         dobar (3) (7,5)
8.  Radmila Perić ...........................................................    dovoljan (2) (6,0)
9.  Slaven Prce ...............................................................        dobar (3) (8,0)
10.   Dajana Karačić .......................................................     dovoljan (2) (6,5)
11. Antonia Ivandić .......................................................     dovoljan (2) (6,0)
12.  Marija Prusina ..........................................................    dovoljan (2) (6,0)
Usmeni ispit će se održati 23.09. 2014. U 15:30 sati.
 

Studijske grupe