Maloljetnička delinkvencija - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (10.09.2014.)

Popis studenata koji su položili ispit:

             Prezime, Ime    (%) / ocjena

 1. Batilić, Katarina 92/5
 2. Gabrieri, Ivana 69/3
 3. Jukić, Ivana 62/2
 4. Kriste, Dora 75/3
 5. Maloča, Katica 95/5
 6. Matić, Jakov 72/3
 7. Mitrović, Sandra 79/4
 8. Ničetić, Katarina 61/2
 9. Nikolić, Tea 58/2
 10. Pušić, Maja 60/2
 11. Raguž, Antonija 58/2
 12. Rožić, Fani 67/3
 13. Tomić, Katarina 67/3
 14. Tošić, Boris 70/3
 15. Vidović, Miranda 64/2
 16. Zorić, Ante 66/2

Studijske grupe