Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a - rezultati ispita

REZULTATI

Pismenog ispita iz OP s osnovama GPP-a 10.9.2014.

 

 

CIJELI ISPIT

 

1.      Majerski Danijela             3

2.      Kozarić Anđela                  2

3.      Vidović Miranda               2

4.      Milošević Aleksandra        2

5.      Marušić Ana                      2

6.      Šiljeg Dajana                     2

7.      Vidović Tomislav               2

8.      Zovko Beatta                     2

 

DRUGI KOLOKVIJ

 

1.      Ostojić Ljubo                     1 i 3

2.      Ivković Lucijana                 2 i 2

3.      Jurišić Ante                         2 i 2

4.      Ćevid Rina                         2 i 2

5.      Vračević Adriana              2 i 2

6.      Duplica Lea                       2 i 2

7.      Ćavar Ivana                       2 i 2

 

Upis ocjena je u ponedjeljak, 22. rujna u 12 sati, na Pravnom fakultetu.

Studijske grupe